Noord-Amerika

Weerbericht

Weerbericht Nederland

Eerst nog buien, later tropische hitte!

Eerst nog buien, later tropische hitte!

Geplaatst op maandag 03 augustus 2020 om 10:30 door Thomas Vermeulen

De week begint in de meeste vakantielanden nog vrij wisselvallig met zon, wolkenvelden en soms enkele stevige regen- en onweersbuien. Later in de week verovert warme lucht West-Europa en laat de zon zich steeds vaker zien. De temperaturen zullen dan stijgen naar tropische waarden! Griekenland en vooral Italië blijven nog wel gevoelig voor enkele buien met mogelijk een klap onweer. 

België en Luxemburg

Maandag 3 augustus is er vooral in het westen vrij veel bewolking en al snel ontstaan er in de loop van de ochtend en middag enkele stevige buien. De meeste buien vallen in de westelijke helft en hierbij is ook hagel en een klap onweer zeker niet uitgesloten. Verder in het binnenland schijnt de zon vaker. In de Ardennen en Luxemburg blijft het op de meeste plaatsen ook gewoon droog. Pas aan het einde van de middag en in de avond wordt het in het westen droger en klaart het wat op. Pas later in de avond bereiken de opklaringen ook Luxemburg en het uiterste oosten van België. De temperaturen liggen tussen de 19 graden aan zee tot mogelijk 22 graden in het midden van België.

Dinsdag 4 augustus start de dag vrijwel overal met veel ruimte voor de zon. In de Ardennen en delen van Luxemburg kan de dag wel nog wat mistig starten, maar ook hier zullen de zichtwaarden al snel weer toenemen. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken en zullen zon en wolkenvelden elkaar afwisselen. Buiten een heel lokaal buitje in de Ardennen blijft het overal droog. In de avond klaart het overal breder op. De temperatuur komt wat hoger uit dan maandag met temperaturen die tussen de 20 en 23 graden liggen.

Woensdag 5 augustus zet de weersverbetering voort. Het wordt een prachtig zonnige en droge dag met slechts enkel wat hogere sluierbewolking waar de zon weinig hinder van ondervindt. Ook de temperatuur gaat verder de lift in. Het wordt ongeveer 25 graden aan de kust en in de hoger gelegen delen. In het binnenland kan het op de warmste plekken zelfs bijna 29 graden worden. 

De dagen daarna gaat de zomer op volle toeren draaien. De zon maakt overuren en de temperaturen lopen op naar tropische waarden. Vanaf donderdag wordt het op uitgebreide schaal al (ruim) 30 graden. Vrijdag en zaterdag lopen de temperaturen nóg verder op met op zaterdag mogelijk zelfs temperaturen van 35 graden. Enkel langs de kust is kans op een verkoelend zeewindje en in de hoger gelegen gebieden kunnen wat vriendelijke stapelwolkjes ontstaan. 

Frankrijk

Maandag 3 augustus is de meeste zonneschijn in het uiterste zuidoosten van Frankrijk te vinden. In het midden, oosten en noordwesten van Frankrijk start de dag met veel bewolking en vallen van tijd tot tijd buien, mogelijk met een klap onweer. Al snel klaart het vanuit het westen ook weer op en wordt het droger. In het noordoosten van Frankrijk blijft de bewolking overheersen en valt van tijd tot tijd regen. Later in de avond klaart het overal op en wordt het droger. De temperaturen komen langs de noordwestkust vaak niet boven de 20 graden uit. Verder richting het midden van Frankrijk komt de temperatuur vaak tussen de 22 en 24 graden uit. Het warmst wordt het in het uiterste zuidoosten van Frankrijk met daar mogelijk nog temperaturen die rond of boven de tropische 30 graden liggen.

Dinsdag 4 augustus is het weer al duidelijk verbeterd ten opzichte van maandag. Vrijwel in heel Frankrijk start de dag met veel ruimte voor de zon. Enkel in het noordoosten kan de dag eerst nog wat mistig starten. In het oosten van Frankrijk, nabij de grens met Zwitserland, zijn nog wel enkele buien mogelijk. Later ontstaan er verspreid over het land enkele stapelwolken. In het zuiden blijft de zon vaak volop aanwezig. De temperaturen liggen wederom rond de 20 graden langs de noordwestkust tot 24 graden in het midden tot lokaal 30 graden in het zuidoosten.   

Woensdag 5 augustus wordt een prachtige zomerdag in Frankrijk met volop ruimte voor de zon. Er trekken af en toe slechts wat sluierwolken over, maar hier ondervindt de zon vaak weinig hinder van. De temperaturen komen overal een stuk hoger uit dan de dagen ervoor. Langs de noordwestkust wordt het ongeveer 24 graden. In het midden van Frankrijk komt de temperatuur al uit op bijna 30 graden. In het zuiden en zuidoosten wordt het op veel plaatsen ruim 30 graden!

De dagen daarna draait ook in Frankrijk de zon overuren en komen de temperaturen uit op zeer hoge waarden. Op donderdag en vrijdag is het, afgezien van wat sluierbewolking, volop zonnig. De temperaturen gaan steeds verder omhoog met op vrijdag in het zuiden mogelijk zelfs waarden die boven de 40 graden gaan uitkomen! Vanaf zondag kan iets minder warme lucht het westen van Frankrijk bereiken.   

Duitsland

Maandag 3 augustus verloopt vooral in de zuidelijke helft en het oosten van Duitsland bewolkt. In het uiterste zuiden van Duitsland valt mogelijk langdurig veel regen met kans op wateroverlast. In de noordwestelijke helft van het land laat de zon zich vaker zien, maar zijn vanaf de middag wel enkele buien mogelijk. Hierbij is ook kans op een klap onweer. Op de meeste plaatsen blijft het hier echter gewoon droog. De temperaturen liggen in heel Duitsland tussen de 18 en 24 graden.

Dinsdag 4 augustus start in de noordwestelijke helft van Duitsland met veel ruimte voor de zon. Verder naar het oosten en vooral het zuiden is meer bewolking aanwezig en in het zuiden valt langdurige regen. In de noordwestelijke helft ontstaan ook stapelwolken, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. In het regenachtige zuidoosten ligt de temperatuur veelal rond de 15 graden. In de andere delen van Duitsland wordt het veelal tussen de 19 en 23 graden. In de omgeving van Frankfurt kan het mogelijk zelfs zomers warm worden: 25 graden.

Woensdag 5 augustus knapt ook het weer in Duitsland op en laat de zomer steeds meer van zich zien. Vrijwel overal verloopt de dag met veel ruimte voor de zon en slechts wat hogere sluierbewolking. In het zuiden en oosten ontstaan verspreid wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. De temperaturen doen op veel plaatsen een flinke stap omhoog. Alleen in het zuiden blijft de temperatuur nog wat achter met slechts een graad of 21. In het midden en noorden wordt het ruim 25 graden en in het westen kan het zelfs al tropisch warm worden: 30 graden. 

De dagen daarna gaat de zon overuren maken en lopen de temperaturen flink op. Er trekt slechts af en toe mogelijk wat sluierbewolking over het land en verspreid kunnen wat vriendelijke stapelwolkjes ontstaan. Op donderdag wordt het, met uitzondering van het zuiden, vrijwel overal al 25 graden. In het westen kan het op veel plaatsen zelfs al ruim 30 graden worden. Op vrijdag en zaterdag verovert de hitte verder Duitsland en wordt het op uitgebreide schaal 30 tot zelfs een zinderende 35 graden!

Italië

Maandag 3 augustus is in de zuidelijke helft van Italië een prachtige en droge zomerdag met volop ruimte voor de zon. Lokaal vormen zich wat stapelwolken of trekt wat sluierbewolking over, maar de zon laat zich hier volop zien. In het uiterste noorden van Italië is het een ander verhaal met veel minder ruimte voor de zon, waarbij de dag al kan starten met lokale regen- en onweersbuien. Later in de middag en avond zijn op meerdere plaatsen in het noorden van Italië enkele zware regen- en onweersbuien mogelijk met hagel, windstoten en kans op wateroverlast. In het zonnige zuiden ligt de temperatuur op de meeste plaatsen tussen de 30 en 35 graden. Op de warmste plaatsen kan het zelfs bijna 40 graden worden, snikheet! In het noorden van Italië ligt de temperatuur vaak tussen de 22 tot 28 graden. In de hoger gelegen delen en tijdens stevige buien blijft de temperatuur uiteraard verder achter. 

Dinsdag 4 augustus is opnieuw de meeste zon in het zuiden van Italië te vinden. Echter, ook hier kunnen in de loop van de ochtend en middag enkele pittige regen- en onweersbuien vallen. Op de meeste plaatsen blijft het echter gewoon droog met veel ruimte voor de zon. In het uiterste noorden is opnieuw de meeste bewolking aanwezig en vallen enkele regen- en onweersbuien. Deze pakken dit keer wel minder heftig uit dan op de maandag. De temperaturen komen overal lager uit dan maandag. In het noorden ligt de temperatuur tussen de 20 en 25 graden. In het midden kan het bijna tropisch warm, 30 graden, worden. In het zuiden van Italië wordt het op de warmste plaatsen nog 35 graden, op Sicilië lokaal zelfs 39 graden! 

Woensdag 5 augustus vallen vooral langs de oostkust van Italië nog enkele regen- en onweersbuien. Verder start de dag met veel ruimte voor de zon en ontstaan in de loop van de middag vooral in het binnenland van het midden van het land enkele stapelwolken. Hieruit vallen enkele regen- en onweersbuien, maar op veel plaatsen blijft het ook gewoon droog. In het zuiden en vooral het uiterste noordwesten van Italië draait de zon vaak overuren. De temperaturen komen opnieuw lager uit dan de dagen ervoor met op veel plaatsen een temperatuur tussen de 25 en 30 graden. Tijdens buien en in de hoger gelegen delen blijft de temperatuur uiteraard wat achter.

De dagen daarna speelt de zon de hoofdrol in Italië. Echter, dagelijks ontstaan er verspreid nog stapelwolken die lokaal uitgroeien tot een enkele regen- of onweersbui. Dit is vooral het geval in de zuidoostelijke helft van Italië. Op de meeste plaatsen blijft het echter gewoon droog en is het prima zomerweer. De temperaturen komen elke dag enkele graden hoger uit met in het weekend op veel plaatsen temperaturen tussen de 30 en 35 graden. 

Alpengebied

Maandag 3 augustus is op de meeste plaatsen in het gebied een overwegend bewolkte dag waarbij er van tijd tot tijd wat regen valt. In het uiterste oosten van Oostenrijk en ook het zuiden van Zwitserland en Oostenrijk kan van tijd tot tijd de zon nog schijnen. Later in de avond en in de nacht naar dinsdag kan het opnieuw langdurig gaan regenen met kans op wateroverlast. Vooral in het zuidelijke deel van de Alpen is er kans op enkele stevige regen- en onweersbuien waarbij wateroverlast dan zeker niet uitgesloten is. De temperaturen liggen in Zwitserland op de meeste plaatsen tussen de 15 tot 22 graden. In de hoger gelegen delen ligt de temperatuur zelfs onder de 15 graden. In Oostenrijk wordt het 18 tot lokaal 25 graden in het oosten van het land.

Dinsdag 4 augustus verloopt min of meer hetzelfde als op maandag qua weer. Het is een overwegend bewolkte dag, vooral in het noorden van Oostenrijk en in het midden van het alpengebied, waarbij er langdurige regen valt. In het zuiden van Oostenrijk laat de zon zich eerst nog zien, maar kunnen in de middag enkele regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. In het westelijke deel van Zwitserland kan de zon zich ook nog af en toe laten zien. De temperaturen liggen op de meeste plaatsen in het westelijke deel van Zwitserland tussen de 15 en 20 graden. In het oosten, nabij de grens met Oostenrijk, wordt het soms niet veel warmer dan slechts 10 graden. In Oostenrijk worden de hoogste temperaturen in het uiterste oosten gehaald: lokaal 26 graden. Uiteraard blijft de temperatuur in de hoger gelegen gebieden verder achter.

Woensdag 5 augustus vindt er in ieder geval in Zwitserland duidelijk een weersverbetering plaats, waarbij er vooral in het westen heel veel ruimte is voor de zon. Vooral in het midden en oosten van Zwitserland ontstaan wel stapelwolken, maar het blijft droog. In Oostenrijk schijnt vooral in het uiterste westen van tijd tot tijd de zon flink door. In het oosten is meer bewolking aanwezig en valt nog altijd wat regen. De temperaturen liggen wat hoger dan afgelopen dagen met in Zwitserland veelal temperaturen tussen de 17 graden in het oosten tot lokaal 27 graden in het zuiden. In Oostenrijk wordt het op de meeste plaatsen ook een graad of 22. 

De dagen daarna knapt het weer duidelijk op met in het hele alpengebied steeds meer ruimte voor de zon en hogere temperaturen. Richting het weekend wordt zelfs op veel plaatsen de tropische 30 graden weer gehaald. In de middag kunnen er verspreid nog wel wat stapelwolken ontstaan, die lokaal uitgroeien tot een bui.

Griekenland

Maandag 3 augustus wordt een prachtige zomerdag in Griekenland met op de Griekse eilanden volop ruimte voor de zon. In het binnenland ontstaan wel wat stapelwolken, maar blijft het, op een lokale regen- of onweersbui na, overal droog. Op de Griekse eilanden ligt de temperatuur vaak tussen de 26 en 30 graden. In het binnenland van Griekenland kan het zeer lokaal 35 graden worden. Tijdens buien ligt de temperatuur natuurlijk een stuk lager. 

Dinsdag 4 augustus verloopt opnieuw zonovergoten en droog in Griekenland met enkel in het binnenland en het noorden van Griekenland wat stapelwolken. De temperaturen liggen hetzelfde of soms zelfs een fractie hoger dan op de maandag. 

Woensdag 5 augustus vindt er een kleine weersverandering plaats. Op de Griekse eilanden, met uitzondering van de eilanden ten westen van het vasteland, verloopt de dag opnieuw zonovergoten en blijft het droog. Echter, in het noordwesten van Griekenland kunnen in de ochtend al enkele stevige regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en veel regen in korte tijd. Later ontstaan in het binnenland, vooral in het noorden, meerdere stevige buien met kans op onweer. De buien zijn vrij lokaal, waardoor op de meeste plaatsen in het binnenland de zon nog steeds de hoofdrol speelt en het een mooie zomerdag is. De temperaturen komen in het noordwesten lager uit dan de dagen ervoor met daar een graad of 28. In de andere delen van Griekenland ligt de temperatuur op ongeveer dezelfde waarden.

De dagen daarna begint de bewolking eigenlijk per dag steeds meer de hoofdrol van de zon over te nemen. Van tijd tot schijnt nog steeds de zon, maar in de middag ontstaan overal verspreid wat stapelwolken, welke zeker in het binnenland weten uit te groeien tot enkele regen- of onweersbuien. De meeste zonneschijn kan worden teruggevonden op de oostelijke Griekse eilanden. De temperaturen komen steeds wat lager uit dan de dagen ervoor, met later in de week op veel plaatsen geen tropische 30 graden meer.

Spanje en Portugal

Maandag 3 augustus start vooral in de omgeving van Valencia en het uiterste noordwesten van Spanje met veel bewolking. Ook langs de westkust van Portugal kan wat meer bewolking aanwezig zijn. In het oosten van Spanje vallen dan ook nog enkele buien, mogelijk met onweer. In de andere delen van Spanje speelt de zon de hoofdrol en is het prima zomerweer. Vooral nabij de Pyreneeën en in het uiterste zuidoosten kunnen enkele stapelwolken uitgroeien tot een lokale regen- of onweersbui, maar veruit op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 graden langs de noordkust van Spanje en 30 graden langs de oostkust. In het binnenland van Spanje ligt de temperatuur vaak tussen de 30 en 35 graden. Nabij Sevilla en Córdoba kan het bijna 40 graden worden. In Portugal ligt de temperatuur langs de kust vaak rond of iets boven de 25 graden. In het binnenland van Portugal kan het lokaal 33 graden worden.

Dinsdag 4 augustus is de verdeling eigenlijk hetzelfde. In Portugal en het binnenland van Spanje verloopt de dag zonovergoten. Langs de oostkust en vooral in het noorden van Spanje is meer bewolking aanwezig en kan af en toe een bui vallen. Op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Ook op de Balearen verloopt de dag met een afwisseling van zon en stapelwolken en mogelijk een bui. De temperaturen liggen langs de Spaanse kusten rond dezelfde waarden. In het zuiden en zuidwesten van Spanje en in het zuidoosten van Portugal bouwt de hitte zich al op met daar vaak temperaturen tussen de 35 tot lokaal 39 graden. 

Woensdag 5 augustus verloopt in de meeste delen van Spanje en Portugal met volop ruimte voor de zon. In het oosten van Spanje, nabij de regio van Valencia, is opnieuw iets meer bewolking aanwezig en kan nog een enkel spatje regen vallen. De temperaturen lopen verder op met langs de kusten veelal temperaturen tussen de 25 en 30 graden. In het binnenland van Spanje en Portugal kan het kwik stijgen naar 35 tot lokaal zelfs 40 graden.

De dagen daarna herpakt het zomerweer zich volledig met veel ruimte voor de zon met soms wat dikkere sluierbewolking. De temperaturen stijgen overal nóg verder met op de warmste plaatsen in Spanje (Córdoba, Sevilla) mogelijk zelfs op vrijdag 42 graden!

Verenigd Koninkrijk

Maandag 3 augustus begint vooral in het midden en zuiden van het Verenigd Koninkrijk zonnig. Al snel ontstaan er stapelwolken en wisselen zon en wolkenvelden elkaar overal af en vallen er verspreid over de dag wat buien. De temperatuur ligt in het zuidwesten het hoogst met daar mogelijk 22 graden. In het midden wordt het een graad of 17. Verder naar het noorden ligt de temperatuur vaak rond de 15 graden en in Schotland zelfs lager dan 15 graden. 

Dinsdag 4 augustus verloopt in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk wisselend zonnig en droog. In het midden van het Verenigd Koninkrijk en in Noord-Ierland en Schotland is het een ander verhaal met veel bewolking en in het noorden ook langdurige regen als gevolg van een storing die daar over trekt. Er is zelfs kans op een enkele klap onweer. Ook de wind neemt later op de dag stevig toe met in het noordwesten en in Schotland zelfs kans op windstoten rond de 75 km/h. De temperatuur weet in het uiterste zuidwesten nog op te lopen naar 23 graden. In het midden wordt het slechts een graad of 18. In Schotland ligt de temperatuur rond de 15 graden. 

Woensdag 5 augustus is in het uiterste zuidwesten een mooie zomerdag met vrij veel ruimte voor de zon. Elders is er meer bewolking aanwezig en kan van tijd tot tijd nog de zon even doorbreken. Verder naar het noordwesten van het eiland is meer bewolking aanwezig. Vooral in Schotland en Noord-Ierland valt wat regen en later in de namiddag en avond krijgen ook het midden en zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk met enkele buien te maken, mogelijk met een klap onweer. De temperatuur komt in de zuidwestelijke helft uit op 22 tot lokaal 26 graden. Verder naar het noorden toe ligt de temperatuur vaak rond of iets onder de 20 graden. 

De dagen daarna krijgt de zon steeds meer ruimte, maar is er ook zeker nog van tijd tot tijd bewolking aanwezig. Vooral Schotland blijft gevoelig voor enkele buien. Op donderdag is het overal warmer dan de dagen ervoor met in het zuidwesten mogelijk zelfs een tropische 30 graden op de thermometer. Op vrijdag loopt de temperatuur nog iets verder op en vanaf zaterdag lijkt relatief koelere lucht uit het westen een poging te wagen om binnen te treden. Vooral in Schotland is nog kans op enkele buien en vanaf het weekend lijkt de buienkans overal toe te nemen, het laatst in het zuidwesten. 

Let op: door de huidige situatie omtrent Covid-19 zijn er een aantal landen waar de grenzen van gesloten zijn of waar een negatief reisadvies voor geldt. In dit vakantieweerbericht schrijven we alleen over het weer in de landen waar code geel voor geldt. Volg de actuele reisadviezen!

Bekijk de actuele reisadviezen op onze Vakantieradar.