Gezondheid

Luchtkwaliteit

Afspelen Pauzeren
Afspelen Pauzeren

  Er zitten veel verschillende stoffen in de lucht. Een deel van die stoffen is nuttig voor mensen, zoals zuurstof. Een ander deel is schadelijk voor de gezondheid. Dit zijn onder andere fijn stof (PM10 en PM2,5), stikstofdioxiden (NO2) en smog (O3) die vrijkomen door bijvoorbeeld industrieën en het verkeer. De invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid wordt weergegeven in de luchtkwaliteitsindex. Bij een slechte luchtkwaliteit (waarde 6 of hoger) is het advies om activiteiten aan te passen om gezondheidseffecten te voorkomen. Bij een goede luchtkwaliteit ligt de waarde lager dan index 5.

  De luchtkwaliteitskaarten zijn ontwikkeld in samenwerking met AIR-Portal

  Luchtkwaliteit AP.png

  Uitleg luchtkwaliteit

  Het is mooi weer en er zit weinig beweging in de atmosfeer: de perfecte conditie voor smog. 
  Onze William Huizinga legt uit wat smog precies is en wanneer het ontstaat.